Home‏ > ‏זרקור על‏ > ‏

מקוונים בכסולות

נשלח 26 ביוני 2010, 0:06 על ידי ירדנה יהודה   [ עודכן 26 ביוני 2010, 8:26 על ידי moshe chimovich ]
הטמעת תחום התקשוב בבית ספר "כסולות" מהווה מנוף לשינוי ארגוני, תכני ופדגוגי.

הצוות החינוכי מפתח חומרי למידה חדשניים ומקיים תהליך הוראה-למידה הפורץ את גבולות בית הספר ומעניק לתלמידים את הידע והיכולת להשתלב בעולם המידע הדיגיטלי.

בבית הספר קיימות 13 כתות חכמות המזמנת סביבת הוראה מקוונת ולמידה חווייתית אינטראקטיבית המאפשרת למורה ליצור דיאלוג דינמי עם התלמידים שבו המורה והתלמידים שותפים להצגת המידע, עריכתו ועדכונו.

 קיים אתר בית ספרי פעיל וכן אתרי כתה ואתרי מקצוע המהווים כתה וירטואלית המשקפת את הלמידה בכתה הפיסית ומהווה המשך ישיר לעשייה בה.

בביה"ס פועלת תוכנת איקונטקט המאפשרת שקיפות מלאה, מעקב ובקרה. התוכנה מציירת תמונת מצב נתון בזמן אמת ומאפשרת מעורבות מורים, הורים ותלמידים ומעודדת לקיחת אחריות.

קיים מנוי שנתי לכל תלמידי ביה"ס לסביבת הלמידה אופק של "מטח" והמטלות המתוקשבות מהוות חלק בלתי נפרד ממרכיב הציון הכולל ומזמנות פריצת דרך בתהליך ההוראה.
 

במהלך השנה היו מספר פרויקטים מתוקשבים בהם לקחו חלק התלמידים וההורים:

הוקמו פורומים בנושאים חברתיים ופעילות בנושא גלישה בטוחה.

הנושא המרכזי "אני ישראלי" נלמד בכל הכיתות באמצעות פעילות מתוקשבת באתר הבית של בית הספר

כתות א'-ב' העמיקו את ידיעותיהם בנושא סמלים,

כתות ג'-ד' למדו על אישים חשובים בתולדות המדינה

ותלמידי כתות ה'-ו' למדו על אירועים חשובים "דרך השיר"

 
נערכה תחרות יצירתית בה התלמידים וההורים יצרו פסלים דגמים מצגות וסרטונים המבטאים מהו ישראלי עבורם.

התוצרים פורסמו באתר והתלמידים וההורים הצביעו עבור התוצר שהם אהבו ביותר.

את הפעילות חתמה תחרות טריוויה של הורים וילדים שהועלתה לאתר מידי יום, בכל יום פורסמו 10 שאלות מתוך הנושאים שנלמדו.

שלושת התלמידים שקבלו את מירב הנקודות עלו לגמר נושא פרסים והתמודדו בפני כל בית הספר במשחק משולב מחשב,אינטרנט וטלפון לבקשת עזרה מהבית.

Comments