Home‏ > ‏זרקור על‏ > ‏

בית ספר שלום עליכם - דוגמה לאתר בית ספרי פעיל ומעודכן

נשלח 2 במאי 2011, 11:51 על ידי תמר שמיר
מוזמנים להיכנס לאתר בית הספר שלום עליכם בבצת. האתר מעודכן , פעיל ונותן תמונה מלאה על המתרחש בבית הספר - אירועים, טיולים, פרויקטים וכדומה.
גם המרחבים הכיתתיים פעילים ומעודכנים. המרחבים הכיתתיים כוללים מידע מהנעשה בכיתות ודוגמאות מעניינות של פעילויות הוראה משלבות תקשוב.
Comments