Home‏ > ‏זרקור על‏ > ‏

בית ספר קורצ'אק

נשלח 24 ביוני 2010, 9:01 על ידי moshe chimovich

שימוש באתר הבית ספרי ככלי תקשורת בין מורים לתלמידים וחשיפה להורים

בית ספר קורצ'אק הינו בית הספר הראשון בקריית שמונה, שהחל בתהליך הטמעת לוחות אינטראקטיביים ואימץ טכנולוגיה חדשה של צפונט (gooogle apps) במטרה לתמוך בתהליך ההטמעה.

לאורך כל הדרך הבין צוות המורים, שאסטרטגיות למידה והוראה משנות כיוון, מקבלות היבטים נוספים והופכות ליותר אינטראקטיביות והוליסטיות, מגוונות, מאתגרות, ויתרה מזה, גלויות ושקופות לעיני ההורים והקהילה כולה. המורים עשו שימוש באתרי כיתות, אתרי מקצוע וחינוך חברתי לצורך העברת מסרים, מידע, תוכניות ופעילויות.

היום, אחרי שנה של עבודה, ניתן לומר כי רוב המורים משתמשים בלוחות אינטראקטיביים ובאתרי צפונט בתהליכי הוראה-למידה. תהליכים פדגוגיים נעשו פוריים ומגוונים יותר ותפקיד המורה קיבל זווית שונה במקצת. המורה אינו במרכז הבמה, הוא אינו מקור הידע הבלעדי, אלא, דמות מכוונת, מובילה, מדריכה את התלמידים ומנווטת את הלמידה בעזרת הכלים הטכנולוגיים החדשים שרכש. המורה יכול לבצע למידה אינטראקטיבית ולתת מטלות מתוקשבות. לוחות אינטראקטיביים מזמנים שילוב בין אמצעי מדיה עדכניים ומאפשרים פדגוגיה ברמה אחרת.

מהיבט התלמיד, השילוב בין לוחות אינטראקטיביים לבין אתרי כיתות מזמן להם אפשרות להשלים חומרים לימודיים, שהפסידו מסיבות שונות, כמו מחלה, השתתפות במועצת תלמידים ועוד.

ראוי לציין, כי בזכות השימוש בלוחות ובאתרים, נוצרה בין מורה לתלמיד אינטראקציה מסוג שלא הכרנו. התגלו תלמידים שבלטו בידענותם בכלים הטכנולוגיים, דבר שלא בא לידי ביטוי במהלך שיעור רגיל.

ההורים נחשפו לשילוב הכלים הטכנולוגיים בבית הספר ביום המשפחה והתפעלו מיכולתם של תלמידים ללמוד באופן אחר. חשיפה זו הניבה ניצנים ראשונים של כניסות הורים לאתר הבית ספרי, דבר שיכול להוות בסיס לפיתוח התרבות הדיגיטלית בקרב תלמידים, הורים וקהילה.


Comments