Home‏ > ‏

טפסי חירום ארצי תשע"ד

שלום לכל  הרכזים!
בטבלה זו יעלה כל יום המצב המעודכן של השלמת שלושת הטפסים למינהל מדע וטכנולוגיה של כל בתי הספר בתכנית התקשוב.
(דיווח אינטרנט בטוח, היערכות לתרגיל , ומהלך התרגיל)
בבקשה עזרו לנו לסיים זאת השבוע! הטבלה מעודכנת ליום ראשון תאריך 9.3.2014 שעה 11:00
ניתן לחפש בעזרת ctrl F

מצב מילוי 9.3.14