Home‏ > ‏מה חדש בתקשוב‏ > ‏

רנסנס ההוראה הפרונטאלית בנוכחות לוח אינטראקטיבי, וגם בלעדיו

נשלח 16 במאי 2010, 3:38 על ידי moshe chimovich   [ עודכן 25 במאי 2010, 0:54 על ידי ירדנה יהודה ]
עם ההצטיידות ההולכת וגוברת כיום (2010) בלו"א (לוח אינטראקטיבי/לוח חכם) ו"הכתה חכמה", גובר הצורך בדיון מפורט באופני השימוש היעילים וההולמים בו. "הכתה החכמה", והלו"א בפרט, מממשים סביבת למידה חדשה ועדכנית אשר מעצבת ומשנה את פני ההוראה. ההתנגדות לשימוש בהוראה פרונטאלית, בנימוק שהיא הוראה אנכרוניסטית שעבר זמנה, היא הנחה שגויה, שכן אם מנצלים את יתרונותיה הרבים, לצד חלופות בדרכי הוראה נוספות, ניתן למלא מגוון גדול של צרכי לומדים ולמידה. הסוגיה הפדגוגית היא איפה, איננה חיפוש חלופות להוראה הפרונטאלית, אלא יצירת דרכים יעילות לשימוש בה על מנת להתאימה לרוח הלמידה בסביבת למידה עדכנית. מדובר ברנסנס של הוראה הפרונטאלית, ההופכת, על פי הצעת מחברי המאמר, את ההוראה הפרונטאלית המסורתית ל"הוראה פרונטלית ממזגת". מאפייניה העיקריים של ההוראה הפרונטאלית האחרת בכיתה, הם מיזוג אינטראקטיביות רב ממדית בהוראה אישית ושיתופית. הוראה מסוג זה מזמנת אופני למידה עדכניים המקדמים חשיבה, ומצריכים מהמורה ומהתלמידים לנהל דיאלוג תוך כדי אינטראקציה בין התלמידים לחומר הנלמד, בין התלמידים בינם לבין עצמם ובין התלמידים והמורה. המפתח להצלחה הוא דרכו של המורה כמנהיג, המנווט את ההוראה ומנהל את הכיתה ואת השיעור בדרך מושכלת ומיטבית.

המאמר מציג עקרונות שיעור עדכני מבוסס הוראה פרונטאלית ממזגת, המיישמת למעשה את עקרונות ההוראה המיטבית, המשלבת פדגוגיה עדכנית עם טכנולוגיה כמהות פדגוגית חדשנית, שנותנת מענה אוטנטי והולם לצרכי הלומד במאה ה- 21. כמו כן מציע המאמר דרכים ליישום הוראה פרונטאלית ממזגת באמצעות מרכיבי השיעור: מסגרת השיעור, אינטראקציה, חשיבה, שילוב הטכנולוגיה בקידום הלמידה ובניהול שיעור. בנוסף, מתוארים גם הכלים שעומדים לרשות המורה המשתמש בלו"א, המאפשרים יישום בפועל של עקרונות הוראה אלה
.

 

http://avrumrotem.com/avrum-S/mekuvanIA/IWB_rensanaFrontaly_IA.pdf

 

כתבו: עידית אבני, אברום רותם, אביבה בן-חפר.

Comments