Home‏ > ‏

אתרי מדריכים


מציג 43 פריטים
כתובת אתר
מיין 
 
כתובת אתר
מחשב לכל מורה 
ארגז כלים מקוון למורה- אורי אלון 
אתר ההדרכה של שולטי 
אהוד רביב - מחשב לכל מורה 
אתר ההשתלמויות של אורי אלון 
חשיבה מסדר גבוה-חשיבה מסדר נמוך-אילן בר שלום 
גורגינה פאכורי- התוכנית הלאומית - ערבית  
ד"ר דנה פישר שחור 
אורית אבן חיים 
עמי בלנק 
שרון מרגולין- מורה מורים 
ויליאם פרג'ון 
אורית אבן חיים 
ציפי אלמון 
קרן דונר 
ההשתלמויות של רחל מדר 
אתר הדרכה - ענת עזר 
ניזאר ביטאר 
האתר של יעל ניסים 
אתר ההדרכה של ג'ין מרשי - מגזר ערבי 
אתר ההדרכה של עמאר פאעור 
אתר ההשתלמויות והדרכה של אמאני עבד אלעאל  
אתר ההדרכה תשע"ב של עדי הראל 
אתר ההדרכה של אמאל זהר 
אתר ההדרכה של רחאב בדראן 
אתר ההדרכה של רמאא דעאס 
אתר הדרכה של פאיד דיב 
אתר ההדרכה של אסמהאן חמוד 
הדרכה בבתי הספר של החינוך המיוחד 
חביב פרח 
מונא עדוי 
אתר ההשתלמויות של סאיד חביב אללה 
אתר ההשתלמויות של ד"ר תמר שמיר 
אתר ההדרכה של נירית ברנר 
אתר הדרכה - סאטי חאלילה 
אתר הדרכה בתנ"ך- חגי לב 
אתר הדרכה -קרין רוזנר 
אתר ההדרכה של סאלם אבו יונס 
כניסה למתנדבים 
עבדאללה חאללילה- להפוך עשייה לחוויה 
אתר ההדרכה של יעל בינס 
אתר מלווה השתלמות - דורית אוחנה  
אתר ההדרכה של בתיה אמסלם 
מציג 43 פריטים
Comments