Home‏ > ‏

מקרנים אינטראקטיבים

בתחילת שנה זו אפסון ו-בוקסלייט  Boxlight הפתיעו בהציגם מקרנים המאפשרים להפוך כל משטח ללוח אינטראקטיבי. הפיתוח מאפשר לוותר על הלוח האינטראקטיבי אך להמשיך להנות מהיכולות של הלוח האינטראקטיבי.

פתוח המקרנים התאפשר בזכות פיתוח של חברת  Texas Instruments המכונה Digital Light Processing (DLP) ההמשפר את המקרנים האינטראקטיביים, לוקח אותם צעד אחד קדימה. ומאפשר לתפעל את המקרן לא רק מלוח אלה גם ממרחק על כל קיר או לוח ללא צורך בקליברציה של הלוח.. המקרנים מאפשרים למורה חופש פעולה בכיתה ללא צורך להיות צמוד ללוח ומאפשרת למורים לנוע בכיתה ולעזור לתלמידים גם מירכתי הכיתה.

הטכנולוגיה החדישה מאפשרת לכתוב וללמד בעזרת עט דיגיטאלי אשר שולח אל המקרן אותות רדיו המועברים אל המחשב בדיוק כפי שמתפעלים עכבר אלחוטי או כל עט דיגיטאלי.

המורים יכולים להשתמש בטכנולוגיה בעזרת תוכנות מיוחדות המסופקות עם המקרנים או להשתמש בכל  תוכנה בעזרת מצב עכבר בעט.

הטכנולוגיה כבר אומצה על ידי מספר חברות כמו Acer, BenQ, Dell, InFocus, and ViewSonic,

SANYO PLC-WL2503 Interactive Projector

SANYO PLC-WL2503 Interactive Projector


Hitachi iPJ-AW250N Ultimate Interactive Short Throw

Hitachi iPJ-AW250N Ultimate Interactive Short Throw


BenQ Interactive Projector MP780 ST

BenQ Interactive Projector MP780 ST


Boxlight Shows Interactive Projector

Boxlight Shows Interactive ProjectorDell S300wi

Dell S300wi


EB-450Wi interactive projector

EB-450Wi interactive projector


Sonic PJD7383wi Short throw Interactive

ViewSonic PJD7383wi Short throw InteractiveInFocus IN3900 Interactive Projector Education

InFocus IN3900 Interactive Projector EducationComments