https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/tishrey/home
בכוחות עצמיים הכינו מדריכי האשכול בחופשת הקיץ את אתר חגי תשרי- דוגמאות ללמידה משמעותית סביב נושאי החגים, העונה ועוד... מוזמנים להפיץ למורים