היערכות ספרים דיגיטליים בשנת הלימודים תשע"ו
לקראת שנת הלימודים התשע"ו אנו שואפים שבתי ספר בתכנית התקשוב ישלבו ספרים דיגיטליים כחלק בלתי נפרד
מהמהלך שבו בית הספר משלב פדגוגיה חדשנית והופך לארגון מתוקשב.
על פי מדיניות זו, בתי ספר בדגם בסיסי יבחרו לפחות ספר לימוד דיגיטלי אחד המחליף ספר פיזי, לכל שכבת גיל החל
מכיתה ד'. בענן החינוכי מפורסמים מודלים פדגוגים המציעים לבתי הספר דרכים שונות ליישום.
רשימת ספרי לימוד דיגיטליים מפורסמת בקטלוג החינוכי שבענן. אנו עושים מאמצים גדולים להרחיב את היצע הספרים
בבעלות המשרד שיסופקו חינם לבתי הספר.
 כמו כן, פורסם מכרז תוכן חדש "עדכון רשימת ספקים לאספקה והפעלת יחידות תוכן לימודי דיגיטלי וספרים דיגיטליים 
למוסדות חינוך" לשנת הלימודים תשע"ו. לבתי ספר בתכנית התקשוב
תינתן מסגרת תקציבית להזמנת יחידות תוכן וספרים בכפוף למכרז זה, שפרטיו יישלחו לבתי הספר בהמשך.
כדי להגיע לשילוב מיטבי של ספרים דיגיטליים בבתי הספר בשנת הלימודים הבאה, נפעל על פי השלבים הבאים:

1.  אמצע פברואר מפגש סינכרוני, בו הוצגו רשימת ספרי לימוד דיגיטליים מאושרים וכן נוספים המתוכננים לשילוב -
     בשנת הלימודים התשע"ו. פרטים על המפגש הסינכרוני מפורסמים בענן החינוכי.
2.  לאחר המפגש הסינכרוני ועד סוף מרץ, אנו מציעים שצוותי חשיבה יפעלו בכל בית ספר ויערכו לקבלת החלטה על
    ספרי הלימוד הדיגיטליים המומלצים על ידם לשילוב בשנת הלימודים תשע"ו.
לרשות חברי הצוות, אנו מעמידים סיסמאות התנסות בספרים, שיסייעו בידם לגבש החלטה מושכלת המותאמת
לצרכי בית הספר.