Home‏ > ‏הודעות צפונט‏ > ‏

השתלמות בתקשוב לרכזים ומורים מובילים מהמגזר הבדואי

נשלח 13 במאי 2010, 5:19 על ידי moshe chimovich   [ עודכן 25 במאי 2010, 0:51 על ידי ירדנה יהודה ]

בהמשך לתנופה הממוחשבת והמתוקשבת שהחלה במגזר הבדואי ובשיתוף פעולה ובתמיכה מלאה ממחוז הצפון ווהממונה על החינוך הבדואי ד"ר מוחמד אלהיב ומתאם המגזר מר מוסא חלף, התקיימה ההשתלמות השנייה בתקשוב למורים ורכזים מובילים במרכז ההשתלמויות שלומי.

את ההשתלמות ארגן, תכנן ובצע מדריך התקשוב מר עבדאללה חלאילה.

בהשתלמות המורים נחשפו לכלים וממשקים חדשים לפיתוח ושדרוג הסביבה הממוחשבת בתוך בית הספר, ההשתלמות נתנה למורים הזדמנות ברכישת שיטות וכלים לבניית אתר בית ספרי מעוצב ומושקע ומותאם לצורכי ההוראה ובית הספר.

מר עבדאללה אחמד חלאילה העביר את ההשתלמות בדגש על החידושים בעולם המתקדם מגוגל ומיקרוסופט ונתן להם הזדמנות בניצול הכלים והמשאבים בתהליכי ההוראה.

ההשתלמות נתנה למורים להתנסות עם הלוח החכם ובניית שעורים ממוחשבים מותאמים לתלמידים ולטכנולוגיה החדשה שמתחוללת בתוך בית הספר.

בסוף ההשתלמות המורים היו שבעי רצון מהתוכן ומהחומר שזכו בו אשר עזר להם לפתח סביבות למידה חדשות.

המורים הודו לכל אלה שעזרו וסייעו בהשתלמות הזו, לד"ר מוחמד אלהיב על התמיכה, למר מוסא חלף על העזרה והסיוע למר עבדאללה חלאילה על התוכן והחומר ולמתאם התקשוב במחוז מר משה חיימוביץ על הייעוץ וההכוונה.

התוצר הסופי שהיה בניית אתר מעוצב לבית הספר עם משימות מקוונות מותאמות לתלמידים ואוכלוסיית בית הספר.

דוגמה לאתרים:

בית ספר יסודי טובא א'

https://sites.google.com/site/tuba218255/

בית ספר יסודי כעבייה

http://sites.google.com/a/school.tzafonet.org.il/kabia/