Home‏ > ‏הודעות צפונט‏ > ‏

השנה יתקיים שבוע לאומי לגלישה בטוחה בסימן: "כּוּלָה לַיְיק*

נשלח 12 בינו׳ 2011, 21:38 על ידי moshe chimovich

למנהלי בתי ספר יסודיים
שלום רב,השנה יתקיים שבוע לאומי לגלישה בטוחה בסימן: "כּוּלָה לַיְיק*[1]".

ילדים ובני נוער פועלים ברשתות חברתיות שונות למרות שברובן הגיל המותר הוא מעל 13. בגילאי היסוד הילדים אינם בוגרים דיים כדי להבין את ההשלכות לפרסום ברבים, הם אינם בשלים כדי להפעיל שיקול דעת מה לפרסם באופן פומבי וממה להיזהר. הביטוי "כּוּלָה לַיְיק" שגור בפיהם למרות שאינם מבינים את ההשלכות לכך ולמסירת פרטים אישיים בכלל.

בהתאם לכך בחרנו להתמקד השנה בשני נושאים עיקריים:

א.      התנהלות אחראית ברשתות חברתיות

ב.      שפה ראויה ברשת - במסגרת שנת השפה העברית


השבוע הלאומי יתקיים בימים א'- ו' בין התאריכים  ב'-ז' באדר א' תשע"א,  6-11.2.11.
יום השיא לגלישה בטוחה ברשת יתקיים ביום ג',  ד' באדר א' תשע"א,  ה- 8.2.11
   
יום זה מהווה נקודת ציון בפעילות מערכתית אותה נדרשים בתי הספר לקיים במהלך השנה כולה.

הנחיות להערכות:

1.        לקראת שבוע זה,  על כל מוסד חינוכי למנות צוות מוביל בשם "חיים ברשת" שיכלול: יועץ ופסיכולוג בית ספרי; רכז תקשוב;  רכז חברתי ושני מורים מובילים. צוות זה, יבנה תכנית מערכתית שבועית לכל שכבות הגיל לפיה יפעילו המורות והיועצת הבית ספרית את התלמידים בפעילויות בנושאים הנ"ל.
חומרים ליום זה יהיו זמינים בכתובת הבאה:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Meidaanut/Etika.

2.       מעורבות ההורים והכרות עם הרגלי הגלישה של ילדיהם הינה חיונית. אנו ממליצים לקיים פעילות משותפת של הורים וילדים, ניתן להיעזר בערכה "בלב - הקהילה" בה שפע של פעילויות סדנאיות להפעלת הורים וילדים (הערכה באתר הנ"ל). בנוסף, עמותת אשנב מקיימת לאורך השנה הדרכות להורים ללא עלות. לתיאום: צביקה עידן 0548081111

 

 

בברכה,

               רוני דיין                                                                                                     לימור הררי

מנהל גף יישומי מחשב בחינוך                                                   מדריכה ארצית מידענות ואוריינות מתוקשבת

 [1] ביטוי הלקוח מעגת בני הנוער המתהווה ברשת

Ċ
moshe chimovich,
12 בינו׳ 2011, 21:52
Comments