ריכוז כל השירותים המתוקשבים לבתי הספר מעתה במקום אחד. הענן החינוכי - מוזמנים לגלוש, להכיר ולהשתמשhtthttp://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx