Home‏ > ‏הודעות צפונט‏ > ‏

די לאבק הגיר ולריח הטוש/בשארה גאדה

נשלח 25 במאי 2010, 0:11 על ידי ירדנה יהודה   [ עודכן 25 במאי 2010, 1:15 ]

אנו עדים היום למהפכה טכנולוגית נוספת המאפשרת לנו הכנסת כלי חדש, מרתק במיוחד, שיכול להחליף את הלוחות הקלאסיים בכתות, הלא הוא הלוח האינטראקטיבי.
העיר נצרת זכתה בשנה שחלפה (תשס"ט) בעשרים לוחות אינטראקטיביים, אשר חולקו בין תשעה בתי ספר ופוזרו בכתות שונות: חדר אורקולי,מעבדת מדעים, כתת אם, ומעבדת מחשבים.
בתאריך 12/5/2010 נערך יום עיון בבית ספר עירוני אלגליל, בנושא "לוחות אינטראקטיביים כסביבה לימודית". בכנס נכחו מפקחים, מנהלים, רכזי מקצועות ומורים. הכנס נפתח בברכות של הגברת סאמיה בסול, מנהלת האגף לחינוך בעירית נצרת, שבדבריה הדגישה את חשיבות התקשוב בתהליך הלימודי והחינוכי.
במהלך הכנס שמעו הנוכחים הרצאה בנושא "מודלים פדגוגיים מתוקשבים" על ידי ד"ר נימר ביאעה – מפקח תקשוב במערכת החינוך הערבית, ואחר כך הציגה מדריכת התקשוב בשארה גאדה סרט שנושאו:  "הלוח האינטראקטיבי בתהליכי הוראה". הסרט הציג את היתרונות של הלוח האינטראקטיבי על פני ההוראה המסורתית בכתה
 כמו כן הושם דגש גם על הוראה באמצעות מקרן בלבד.מטרת הסרט היתה להראות עד כמה השימוש בלוח האינטראקטיבי משפיע על הלמידה והחוויה של הלומד.
שתי מורות הדגימו שתי דוגמאות לשיעורים שהעבירו באמצעות הלוח: מבית ספר אלקלעה הדגימה מונאיא פאיד שיעור בהנדסת המישור ומבית ספר ביר אלאמיר הציגה המורה מיסא עודה שעור בעברית. המטרה היתה להראות את השימוש בלוח האינטראקטיבי בתחומי הדעת השונים.
מבין המנהלים היו שניים שהציגו זווית ראייה אישית שלהם לגבי הלוח האינטראקטיבי. מר פארס מנסור מנהל בית ספר אלקלעה העלה את  החששות המלוות את המורות בתחילת תהליך ההטמעה של הלוח והדגיש את חשיבות לווי המורים ע"י מדריך בית ספרי ורכז תקשוב מתוך בה"ס. גברת אמינה מסלח מנהלת ב"ס ביר אלאמיר ציינה את היתרון הבולט בלוח אינטראקטיבי אשר מפעיל את כל ערוצי קליטת המידע אצל התלמידים: הערוץ השמיעתי, החזותי והקינסתטי (התחושתי).
בחלק השני של הכנס ד"ר דני בן צבי מאוניברסיטת חיפה הרצה על שינויים פדגוגיים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, במהלך הרצאתו הציג את התוכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך, אשר מתקיימת באוניברסיטת חיפה בשיתוף עם עירית נצרת, נצרת עילית וחברת סיסקו.
בסוף היום מר חאלד חגאזי המפקח המתכלל במחוז צפון, ציין את חשיבות ההוראה המתוקשבת, הוא סכם את הכנס ובירך את כל באיו.
תודתנו לפסגה נצרת על הכיבוד שהגישה לאורחים

Comments