Home‏ > ‏הודעות צפונט‏ > ‏

ביה"ס מעונה המדגים מדגים תקשוב למנהלים

נשלח 29 ביוני 2011, 0:38 על ידי תמר שמיר

קבוצת מנהלים בהנהגתה של המפקחת אראלה אשכנזי הגיעה לביקור בבית הספר המדגים: "מעלה הגליל במעונה" מתוך מטרה להיחשף לתהליכי התקשוב שעבר בית הספר בשנים האחרונות. בתחילה חולקו המנהלים לקבוצות. כל קבוצה נכנסה אחרת וצפתה בשיעורים מקוונים על פי ארבעת דגמי ההוראה: שיעור עם לוחות אינטראקטיביים ולמידה שיתופית בכיתה באמצעות ניידים לתלמידים. בהמשך נערך פאנל בהשתתפות צוות המנהלים, מנהלת בית הספר מעלה הגליל : גילה מיקל וצוות התקשוב. בפאנל הביעו הנוכחים את התרשמותם הרבה מהשיעורים שצפו  ודנו בתהליך שעבר בית הספר על כל היבטיו. המנהלים סיכמו את המפגש בכך שהמפגש עזר להם לתכנן  תהליך התקשוב בפעימה השנייה בבית ספרם.

 
Comments