בקרה אורינות מגזר יהודי

מיום שישי  24/5 בשעה 09:15 עצרו הדיווחים בטופס זה.
זאת עקב המספר הרב של התלמידים המדווחים!  (מעל 8000)
 תקבלו בהמשך בקרה אחרתComments