מטלות מקוונות כאמצעי לבדיקת התפתחות מקצועית של מורים

נשלח 14 ביולי 2011, 7:58 על ידי תמר שמיר

אוסטר, ענת ואביבה קליגר. "מטלות מקוונות כאמצעי לבדיקת התפתחות מקצועית של מורים". מתוך: חן, דוד וגילה קורץ (עורכים). תקשוב, למידה והוראה. המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה, תשע"א. 247- 279.

סיכום עיקרי הממצאים של המאמר:

החיים בעולם מתוקשב, המשתנה במהירות והמאופיין בחדירה של טכנולוגיות מידע, מושפעים בתחומים רבים. מציאות זו מחייבת להתמודד עם אתגרים חדשים, כולל האתגר החינוכי. ממחקר שנעשה על שילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת במערכת החינוך בישראל עולה, כי המורים הם הגורם החשוב ביותר להצלחה או לכישלון של רפורמות חינוכיות (מיודוסר ואחרים, 2000). מרבית בתי הספר אימצו מדיניות שבמסגרתה המורים מקבלים הכשרה בשימוש בתקשוב וביישומיו בהוראה, אבל מימוש המדיניות לא היה משביע רצון. כדי לממש את המדיניות יש לפתח השתלמויות לפיתוח מקצועי, שלא רק יעסקו בהכרת כלים טכנולוגיים אלא ישכילו גם לשלב כלים אלו עם ידע תוכן פדגוגי.

עד כה לא נחקרה סוגיית ההתפתחות המקצועית בסביבה מקוונת בהקשר של האיכות והשילוב של סוגי הידע הנדרשים בפיתוח מטלות מקוונות שהמורים מפתחים. מחקר זה עוסק בפיתוח מקצועי של מורים בסביבה מקוונת, וייחודו הוא בבדיקת איכות המטלות שפיתחו המורים במהלך כמה שנים ובבדיקה של שילובי הידע השונים בעזרת מחוון דיגיטלי ייחודי.


לכתבה המלאה בפורטל מס"ע

Comments