Home‏ > ‏רכזי תקשוב‏ > ‏

דף מלווה למפגש המליאה 8.11

בדף זה יופיעו טפסים וסרטונים נוספים במהלך המפגש. 
יש לעשות "רענן" מידי פעם
  • טופס הנוכחות - למילוי בסיום המפגש
  • סרטוני המשך ל"דילמה" של הרכז - מתחת לגיליון ההצעות
  • תודה גדולה לכל המשתתפים!

הצעות לתגובות ותרחישים בעקבות הדילמה- מפגש מליאה 8.11 ‏‏‏‏(תגובות)‏‏‏‏

מנהלת ורכז -תגובת מנהלת מקרה ב - סרטון 2
לאחר תגובת המנהלת בסרטון 2 -
כיצד לדעתכם על הרכז להגיב?.. כתבו בטופס

טופס הצעות לתגובות ותרחישים בעקבות הדילמה- מפגש מליאה 8.11מנהלת ורכז -תגובה מנהלת+ תגובת רכז- מקרה ב -סרטון 3

   מהם ההבדלים בין מקרה א למקרה ב?..

מנהלת ורכז -תגובה מקרה א - למפגש מליאה- סרטון 4
מצגת מלווה מפגש מליאה - 8.11